Ledenvergadering 2016

nieuwe voorzitter aangetreden

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 13-03-2016 | 23:40:30

Op de, zoals vaker matig bezochte, ledenvergadering stelt de nieuwe voorzitter Richard Ory zich voor. Na een oriëntatie-periode, belooft hij zijn beste beentje voor te zetten!

Voortgang

We bespreken de voortgang bij de verschillende speltakken. De sfeer in de groep is goed, uitstekend mogen we concluderen. Hoewel de ledenaanwas zich gestaag voortzet, hebben er eveneens leden afscheid van scouting genomen. Diverse suggesties voor ledenwerfcampagnes passeren de revue.

Werkgroep kampeerspullen

Komend voorjaar zal de Werkgroep kampeerspullen (Albert en Trudie) weer actief het beheer oppakken. Er staan nog diverse oude materialen, die mogelijk kunnen worden afgestoten.

Werkgroep onderhoud varend materieel

De Werkgroep onderhoud varend materieel (Gert en Per, gesteund door Jim) kan vertellen dat de nieuwe aanpak van vlettenonderhoud z’n vruchten afwerpt. Na het Pinksterkamp gaat de sleper er uit. Er zijn wat kleine aanpassingen en reparaties nodig. Ook zal het roefje deels worden betimmert.

Onderhoud clubhuis

Het onderhoud van het clubhuis is juist vandaag (NL Doet) onder de bezielende leiding van Jim weer stevig aangepakt.

Financiën

De Financiële zaken (Bjørn) staan er goed voor. De kascommissie (o.l.v. Yvonne) heeft de penningmeester zijn boekhouding goedgekeurd. Echter is onze kaspositie mager. Er hoeft maar iets te gebeuren en we staan financieel met lege handen. Daarom heeft het bestuur bij de ledenvergadering een voorstel tot contributieverhoging ingediend. De ledenvergadering gaat, na uitleg door de penningmeester, akkoord met de volgende verhogingen, met ingang van september 2016:

-  Jaarcontributie verhoging met € 5,- (dolfijnen wordt € 95, zeeverkenners en wilde vaart € 115)

-  Huur reddingvest (voor de eerste 4 jaar) wordt € 10,-

-  Activiteitengeld blijft gelijk (€ 12,50)

Nieuwbouw

We hebben gesproken over de plannen om financiën te zoeken om een nieuw clubhuis te bouwen. Een eerste ontwerp, een eenvoudig clubhuis met een botenloodsje, is door Jim begroot op € 200.000,-. Het bestuur zal enkele mensen aanzoeken zich met de broodnodige fondsenwerving bezig te gaan houden.

Secretariaat

De groep ontbeert een goed secretariaat. We waren de afgelopen jaren echt verwend door Annette. Het blijkt dat een goed secretariaat, dat zich ook met communicatie bezig houdt, haast onontbeerlijk is. Het bestuur zal zich de komende tijd als prioriteit hiermee bezig gaan houden.

Tot slot

Gedurende de ledenvergadering was er voor een ieder een hapje en een drankje. Met een dankwoord aan allen die zich het afgelopen jaar voor onze scoutinggroep hebben ingezet sloot de kersverse voorzitter de bijeenkomst.