CWO cursus Aquarius

We zijn weer gestart met de CWO-cursussen.

Donovan geeft om de 14 dagen op woensdagavond les.

Jan geeft om de 14 dagen op dinsdagavond les. Van 19:30 - ± 20:45 uur.
De start is in november 2023.

Link naar CWO instructieboek kielboot I, II & II
van de Admiraliteit Vechtplassen:

Naar CWO boek Admiraliteit Vechtplassen
 

Online zeilschool !!

Link naar Online Zeilschool


Link naar Commissie Watersport Opleidingen 

<b>CWO site</b>

 

Voor online test met uitleg + goede antwoorden klik hier:

CWO proefexamens

Quizzes Kielboot:

Quiz

 

INSTRUCTIE FILMPJES
Oude video kwaliteit uit 1980. Wel mooie instructie!
Staan op ons YouTube kanaal "Scouting Aquarius".

 

Video Filmpje Overstag Gaan 

Video Filmpje Aankomen Hoger Wal

 

Video Filmpje Afvaren Hoger Wal

Video Filmpje Aankomen Lager Wal

Video Filmpje Afvaren Lager Wal

Video Filmpje Ankeren

Video Filmpje Roer en Zwaard

Video Filmpje Gijpen

Video Filmpje Sturen met de Zeilen

Video Filmpje Man Overboord 

Video Filmpje Deinzen