HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Het huishoudelijk reglement van scoutinggroep Aquarius is verouderd.

Het wordt op dit moment herzien.

Zodra de groepsraad het nieuwe reglement heeft goedgekeurd, zal het hier worden gepubliceerd. De verwachting is dat dit eind 2022 zal zijn gebeurd. Door de corona-crisis is er natuurlijk de nodige vertraging ontstaan.

Onderstaand kunt u het Huishoudelijk Reglement en de statuten van Scouting Nederland downloaden.

Let Op !

Klik hier voor Huishoudelijk Reglement Scouting Nederland