Algemene Leden Vergadering een succes !!

meer dan 10 toezeggingen

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 16-09-2018 | 22:30:48

Onze extra ingelaste ledenvergadering van afgelopen vrijdag 14 september 2018 bleek een groot succes!

Akela/Sam lichte de ouders en verzorgers in over onze groep. Dat het eigenlijk heel goed gaat. Een stabiel en licht stijgend ledental. Enthousiaste leiding.

Waar het ons aan ontbreekt is goede hulp bij bij: 

•Bestuur

•Beheer

•Behuizing

De mensen hebben ons diverse goede ideeen aan de hand gedaan. Drie, mogelijk 4, mensen gaven zich uiteindelijk op voor bestuursfuncties. Het beheer gaf twee aanmelingen. Een aantal mensen gaf aan als vrijwilliger werkzaam te willen zijn. Voor het beheer (waaronder clubhuis) gaan we ook nog de juiste mensen vinden!

Je begrijpt dat we als leiding zeer enthousiast zijn. Deze week zullen we een extra groepsraad plannen, om een eerste start te maken. Daarna volgen diverse overlggen om iedereen het juiste plekje in onze ondersteuning te geven.

We halen voorlopig weer even opgelucht adem. We kunnen voorlopig weer door!

Tags