maart
13

maart

13 mrt t/m 30 jun

ALLE OPKOMSTEN STOP GEZET t/m 31 mei 2020

Beste ouders,

Vanwege het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft Scouting Nederland geadviseert om de wekelijkse opkomsten tot en met 31 mei te annuleren. We houden jullie natuurlijk op de hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn.

Het bestuur en de leiding.

Meer weten:

Link naar Site Scouting Nederland

april
06

april

6 apr t/m 10 apr

Wandel 4 daagse UDI-WIK afgelast

Start 5 km om 18.30 uur

Start 10 km om 18.00 uur

Kinderen onder 8 jaar onder begeleiding van een oudere.

09

april

van 09:00 tot 12:00 uur

Zwabberochtend 9 april vervalt

Beste zwabberaar,

Wij waren van plan u uit te nodigen voor een zwabberactie op 9 april a.s.
Het is ons bekend dat voor volk en vaderland u niets te gek is. Maar wij geven
toch gehoor aan de oproep om bijeenkomsten zoveel mogelijk te vermijden en
thuis te werken. Bovendien zijn de horeca gelegenheden gesloten. Een koffie
met iets lekkers zit er dan ook niet in. Voor zover nodig mag u dus thuis een
keertje extra zwabberen. Zodra het coronavirus in dit land is weg gezwabberd
hopen we weer een beroep op u te mogen doen.

Vriendelijk groet en blijf gezond.

Ted Zaat

 

12

april

van 10:00 tot 14:00 uur

RAAK! slaan op de Open Jeugd Golfdag bij Golfbaan Dirkshorn!

Jij komt toch ook?!
Op Golfbaan Dirkshorn is het op 12 april 2020 tussen 10:00 en 14:00 uur extra, mega, super RAAK!. De kinderen kunnen ‘stuiteren’ in het Funpark, maar er is nog véél meer te doen. Voor zowel kinderen (vanaf zes jaar) als ouders zijn er activiteiten om zelf te golfen of te leren golfen.

Het programma
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit fantastische golfevenement. Deelname is gratis en er zullen vele leuke spellen klaarstaan, zoals het GOLFRAAK!-Funpark. Voor de ouders is er een clinic waaraan ze kunnen deelnemen. Naast deze spelletjes en de clinic is er tegen betaling de mogelijkheid tot een heerlijke paaslunch. Aanmelden of meer informatie kun je verkrijgen via jeugd@golfbaandirkshorn.nl.

”Voel de magie van golfen en beleef dit met je vriendjes en vriendinnetjes!”

Wij, Golfbaan Dirkshorn organiseren het hele jaar door leuke activiteiten voor jong en oud. Hierbij staat plezier voorop. Wij vinden het belangrijk dat de jeugd op een leuke manier leert golfen en op deze manier het beste uit zichzelf haalt. Meld je aan voor 23 maart en dan zien wij jou op 12 april 2020 bij Golfbaan Dirkshorn!

16

april

van 20:00 tot 21:30 uur

Algemene ledenvergadering SDD is uitgesteld

Beste leden,

Gelet op de gezondheidstoestand in NL en de van regeringswege daarmee verband houdende afgekondigde maatregelen, zoals het sluiten van horecagelegenheden, en het gepaste afstand van elkaar houden, laten we u hierbij weten dat de ALV van 16 april a.s. tot nader bericht is uitgesteld.
------------------------------------------------------------------------

Agenda:

1) Opening + vaststellen agenda;
2) Hamerstukken  voor akkoord:
    a) Verslag Algemene najaarsvergadering van 28 november 2019 (zie bijlage);
    b) Jaarverslag 2019 (zie bijlage);
    c) Financieel verslag 2019 (beoordeling/verslag accountant en
         kascommissie wordt mondeling in de vergadering toegelicht);
   d) Eindafrekening oud papier inzameling 2019 (zie website dirkshornbruist.nl: SDD 
      –> Overzicht oud papierinzameling).
3) Mededelingen/ lopende zaken van SDD;
4) Beweegplein;
5) Website presentatie;
6) Evaluatie SDD;
7) Bestuursverkiezing: Ted Zaat aftredend en herkiesbaar;
     verkiezing kascommissie; aftredend Arie Dick Muntjewerf en Kees Francis
8) Rondvraag.
9) Sluiting.

Indien opmerkingen over punten 2a t/m 2d en 6 gaarne reageren vóór 13 april.

 

Het bestuur SDD
16 maart  2020

Bijlagen:
Punt 2a: Notulen najaarsvergadering SDD van 28 november 2019;
Punt 2b: Jaarverslag 2019.

18

april

van 08:00 tot 12:00 uur

Oud papier inzameling door biljartvereniging KOT

Doet u, als inwoner c.q. bedrijf van Dirkshorn, Stroet en Groenveld, ook mee door tijdig  zaterdag al uw papier netjes gebonden aan de weg te zetten vanaf 8.00 uur ’s morgens.

mei
16

mei

van 08:00 tot 12:00 uur

Oud papier inzameling door voetbalvereniging Dirkshorn

Doet u, als inwoner c.q. bedrijf van Dirkshorn, Stroet en Groenveld, ook mee door tijdig  zaterdag al uw papier netjes gebonden aan de weg te zetten vanaf 8.00 uur ’s morgens.

juni
09

juni

van 20:00 tot 22:00 uur

Bestuursvergadering Dorpsraad

Ideeën/reacties zijn welkom door een berichtje te sturen naar

secretariaat@dorpsraaddirkshorn.nl

20

juni

van 08:00 tot 12:00 uur

Oud papier inzameling door waterscouting Aquarius

Doet u, als inwoner c.q. bedrijf van Dirkshorn, Stroet en Groenveld, ook mee door tijdig  zaterdag al uw papier netjes gebonden aan de weg te zetten vanaf 8.00 uur ’s morgens.

juli
04

juli

4 jul t/m 8 jul