Wilde Vaart (Cupido wacht)

De leden van de Wilde Vaart zijn in de leeftijd vanaf ± 16 tot ± 19 jaar. Je bepaalt hier al voor een groot deel het eigen programma. Je wordt daarbij ondersteund door de Wilde Vaart begeleider. Je gaat regelmatig op kamp en neemt deel aan tal van scouting-evenementen en helpt ook met het organiseren ervan.

 

Opkomsten

vrijdagavond vanaf 19.30 uur

Alle opkomsten in het clubhuis te Dirkshorn

 

Leiding

De begeleiding is in handen van:

Schipper Anne Kramer

 

De leiding heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigd aan het groepsbestuur

De leiding beschikt over minimaal CWO niveau 3 / MBL. De leiding volgt scouting-cursussen om de kennis en de vaardigheden op peil te houden en te verbeteren.

Programma

Vaarplan Scoutinggroep Aquarius (AGENDA van Activiteiten)

Kampen

Vul voor vertrek het Vragenlijst medische gegevens / akkoordverklaring

in (staat onder informatie, bovenaan). Graag voor het kamp inleveren bij de leiding.

Contributie

Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten om de contributie m.i.v. september 2017 te verhogen. De contributie wordt dan € 142,50 per lid per jaar. Welpen, zeeverkenners en wilde vaart betalen vanaf heden een gelijk bedrag.

Waaruit bestaat de contributie

Contributie € 120,-

Extra uitgaansgeld € 12,50

Huur reddingsvest € 10,-

Contributie wordt aan het begin van het seizoen (september) vooraf betaald.

Opzeggingen dienen voor 1 oktober binnen te zijn.

Er wordt geen restitutie verleend bij opzegging gedurende het lopende seizoen. 

 

Contact