Rotary Harenkarspel 30 jaar, Rotary Nederland 100 jaar.

Sociale Doelen Club Harenkarspel genereert sponsorgelden.

  • image007
  • sociale doelen rotary
  • toer de soes
  • Rotary 100 jaar - Bakfiets 2023-2

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 09-03-2023 | 09:36:02

Er is iets te vieren binnen Rotary, een mooi moment om u als inwoner van onze regio weer bij te praten over de activiteiten waarmee wij ons bezighouden.

Rotaryclub Harenkarspel komt iedere woensdag bij elkaar in de Golfclub van Dirkshorn. Op deze avonden verbinden wij ons door met elkaar te eten en een avondprogramma te hebben. Wij ontvangen sprekers en bespreken onze voortgang in clubzaken, waarin wij met elkaar nadenken en besluiten nemen rondom sponsoraanvragen die binnenkomen vanuit onze regio. Wij generen sponsorgelden met onze Sociale Doelen Club Harenkarspel, waarmee wij in onze eigen regio ondersteuning kunnen bieden op diverse gebieden

Er wordt al weer druk gewerkt aan de voorbereidingen van de Toer de Soes die zal plaatsvinden op zondag 2 jul as. Wielervereniging De Roomsoezen, die aan de wieg hebben gestaan van dit evenement, bestonden onlangs eveneens 30 jaar. Zij hebben de Toer de Soes gedurende 5 jaar georganiseerd, waarna Rotary Harenkarspel dit heeft overgenomen. Inmiddels wordt dit evenement door meerdere Rotaryclubs uit de kop van Noord-Holland gedragen.

Als u geïnteresseerd bent in de goede doelen die wij ondersteunen in onze eigen regio en wellicht deelnemer wilt worden van onze Sociale Doelen Club  kunt u een kijkje nemen op onze website  Harenkarspel (rotary.nl)

Het 100-jaar bestaan van Rotary Nederland is gevierd met een bakfiets estafette door heel Nederland. Eind februari hebben wij de bakfiets overgedragen gekregen van Den Helder/Anna Paulowna. Wij hebben daarmee de dorpskernen Dirkshorn en Tuitjenhorn bezocht en gesproken met de inwoners, om zo wat meer bekendheid te geven over de regionale, maar ook landelijke projecten die wij doen. Onze missie is om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen om ons heen, maar ook in de hele wereld te verbeteren. Op zaterdag 25 februari zijn wij naar bergen gefietst om de bakfiets over te dragen aan Bergen/Schoorl, waarna de fiets verder is gegaan naar Broek op Langedijk, Dijk en Waard en Alkmaar. Ik vond het erg mooi om te ervaren dat er zoveel mensen met een gezamenlijk doel verbonden zijn en de intensie hebben om belangeloos hulp te bieden waar dat nodig is.

Voorbeelden van ons werk hier in de regio zijn onder andere de kledinginzameling containers (bij de Spar Dirkshorn en de Golfclub en in Langedijk bij de Welkoop), Toer de Soes, Timmerdorpen, Sollicitatieproject Regiuscollege, ondersteuning van diverse verenigingen en scholen…

Op mondiaal niveau valt te denken aan: Help Plastic Soep de wereld uit, Stop Polio, Zorg voor schoon water, doneren van Shelterboxen in rampgebieden en nog heel veel meer…. Zie ook ROTARY IN NEDERLAND

Ik hoop u zo weer een beetje te hebben bijgepraat over de Rotary binnen uw eigen gemeente, van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op de website.

Adrie Schaap-de Jong, Voorzitter Rotaryclub Harenkarspel

Bron: Dirkshornbruist