OPKOMSTEN GAAN VOORZICHTIG WEER VAN START

zaterdag 13 februari voor Welpen en Zeeverkenners

  • 20210208_145525
  • samen corona 2

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 10-02-2021 | 16:09:20

Aan: Alle leden, ouders en verzorgers

Betreft: Opkomsten vanaf 13 februari 2021

Dirkshorn, 10 februari 2021.

Beste leden, ouders en verzorgers,

In de Corona-maatregelen is er weer ruimte gekomen voor opkomsten. De Corona-maatregelen geven ons de ruimte om fysieke activiteiten te organiseren voor jeugdleden t/m 17 jaar op het Scoutingterrein. Eindelijk weer gezellig bij elkaar!

We beginnen daarmee aanstaande zaterdag 13 februari 2021, met de Welpen en de Zeeverkenners. Voor de Wilde Vaart en de Stam is voorlopig nog niet veel mogelijk i.v.m. hun leeftijd.

Opkomsttijden

Op de eerste dag (13 februari) gaan we uit van een wat kortere opkomsttijd. Om te kijken hoe het allemaal gaat en wat er mogelijk is. Vraagt u even aan de leiding tot hoe laat de opkomst duurt.

De Zeeverkenners beginnen om 09:30 uur en de Welpen om 14:00 uur.

Onderaan deze brief staat de corona checklist van het RIVM en een link naar de regels van Scouting Nederland. Lees deze goed door!

Als het lid niet kan komen, wilt u dit dan ruim van tevoren bij de leiding melden? Dank U!

Afstand houden

De kinderen mogen elkaar benaderen. De leiding houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de zeeverkenners en elkaar. Sommige stafleden zullen ook een mondkapje dragen.

De ouders mogen het terrein NIET op komen. Parkeren kan uiteraard wel op het parkeerterrein. Dus als u uw kind brengt of haalt, of u heeft vragen: evengoed graag buiten het hek blijven.

Opkomsten in principe (voorlopig) BUITEN

Opkomsten vinden buiten plaats. In noodgevallen kun je van ons gebouw gebruik maken. Bijvoorbeeld om even te schuilen bij een onverwachte bui of om gebruik te maken van het toilet.

Onderhoud

Nu de opkomsten buiten weer kunnen, gaan we voorzichtig aan ook weer aan het onderhoud van onze vletten denken. De leiding zal jullie hier verder over informeren.

Tot slot

We willen iedereen bedanken voor haar of zijn medewerking. Hopelijk kunnen we snel weer alles doen zoals we dat gewend zijn.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Leiding en bestuur Scoutinggroep Aquarius

 

 

Wordt tenminste een vraag met ‘ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de opkomst / activiteit. 

- Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  Hoesten, verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.

- Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?

- Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?

- Ben je in quarantaine omdat je:

   - een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?

   - bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)?

   - bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

 

INFO Scouting Nederland, klik hier

Scouting en Corona