Heeft u ook KinderSpelenDirkshorn langs zien komen?

7500 kg oud papier opgehaald.

Deze week ontvingen we de afrekening van de gemeente Schagen. Afgelopen jaar is er 89.330 kg oud papier opgehaald door Kinder Spelen Dirkshorn, Sinterklaas Comité, Scouting Acquarius, muziekvereniging Onder Ons, biljartvereniging KOT en voetbal vereniging Dirkshorn. Per maand wordt er ongeveer 7500 kg opgehaald, dat is per ophaler per keer toch even 3750 kg !!!! Het ophalen van oud papier wordt gecoördineerd door Marjo de Geus. Zie ook de website van de SDD onder het kopje oud papier.

De opbrengst van een kleine €4000 gaan voor 80% naar de ophalende verenigingen. En 20% gaat naar het activiteitenfonds van de SDD.

Wat doet de SDD met dat geld? U zult het niet geloven, helemaal niks ! Het activiteitenfonds is bedoeld voor initiatieven vanuit het dorp. Wil je weten of je activiteit voor ondersteuning vanuit dit fonds in aanmerking komt, kijk dan op de website van de SDD bij reglement activiteitenfonds. Daar staat:

Leden, maar ook niet leden, die activiteiten willen organiseren die een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid, saamhorigheid en/of het voorzieningen niveau in de dorpen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds.

Een voorbeeld hiervan is de straten zeskamp die tijdens de komende kermis wordt georganiseerd. Geen lid, toch ondersteuning voor dit mooie initiatief.

Aanvragen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds richten aan sdd@dirkshornbruist.nl. De leden van de SDD beslissen of uw initiatief voor een financiële bijdrage in aanmerking komt!

 

bestuur SDD.

oud papier afbeelding oud papier afbeelding
KSD oud papier KSD oud papier
logo dirkshorn bruist logo dirkshorn bruist