Aan de houders van certificaten van het dorpshuis

  • SDD logo
  • Dirkshorn bruist logo

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 20-02-2021 | 14:28:06

Het is ruim 15 jaar geleden dat het dorpshuis is verbouwd. Om de verbouwing mede te financieren werd men in de gelegenheid gesteld om certificaten van  € 20 per stuk te kopen. Ieder jaar werden er door het bestuur certificaten uitgeloot, die vervolgens werden geschonken of uitbetaald.

Het zal duidelijk zijn dat deze corona tijd voor het Dorpshuis in financiële zin niet eenvoudig is. Onze penningmeester heeft een begroting voor 2021 en 2022 opgesteld. Ondanks hulp vanuit de overheid zullen we in 2021 als Dorpshuis toch onze reserves aan moeten spreken. Om dit enigszins te beperken zijn we gaan kijken naar de post van uitstaande certificaten waarvan de actie in 2005 plaats vond.

Middels deze mail benaderen wij u, als certificaathouder, over wat u wilt met uw in bezit zijnde certificaat. We zullen het namelijk fantastisch vinden als u de certificaten wilt schenken aan de stichting Dorpshuis. Velen zijn u daarin voorgegaan.

Laat ons op het tijdelijke emailadres sdd@dirkshornbruist.nl  op korte termijn weten wat u wilt met uw certificaten.

Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis de Kastanjeboom.

Marius Kant en Tea van der Molen 

Bron: Dirkshornbruist