Steunpakket Sport

Hulp nodig? SDD is er voor zijn leden

  • SDD steunpakket kabinet sportverenigingen.
  • SDD Hulploketten voor verenigingen
  • SDD 110 mio pakket

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 18-05-2020 | 16:59:33

Waarom is dit steunpakket voor de sportsector nodig? 
Het sluiten van de sportclubs heeft (financiële) gevolgen voor de sportsector. Competities zijn vroegtijdig beëindigd, trainingen gestaakt en kantines zijn gesloten. Hierdoor lopen sportverenigingen inkomsten mis, terwijl de huur of kosten van de accommodatie wel doorlopen. Omdat sportverenigingen niet altijd in aanmerking komen voor de brede regelingen die het kabinet voor ondernemers open heeft gesteld, heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport samengesteld. Dit met als doel dat sportclubs straks weer hun deuren kunnen openen voor alle Nederlanders. 


Hoe ziet het steunpakket eruit? 
Met een bedrag van 90 miljoen euro wordt voor alle sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode l maart 2020 - l juni 2020 (3 maanden). Deze financiering loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen. 
Daarnaast stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid. 


Waar kunnen amateursportverenigingen terecht voor kortlopend krediet? 
Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) l O miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. 

Bron: Dirkshornbruist

Tags