Maatregelen Huis aan Huis Papier Inzameling tijdens Corona Crisis

Informatie van Roele de Vries

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 17-03-2020 | 08:57:29

Om de Huis aan Huis Papier inzameling tijdens de Corona Crisis door te laten gaan, hebben we een aantal maatregelen en adviezen opgesteld ten behoeve van chauffeurs & vrijwilligers.

In basis hanteert Roele de Vries de voorschriften van R.I.V.M.

Daarbovenop nog een aantal aanvullende maatregelen:
Elke vrijwilliger krijgt een set (verpakte) handschoenen, welke men mag houden (voor een volgende inzameling).
Chauffeur vult namen vrijwilligers en tekent i.o.v. de vrijwilliger het instructieblad.
Vrijwilligers / chauffeurs kunnen niet verplicht worden gesteld om met 3 personen in de cabine te rijden, als ze dat vanwege de 1 ½ meter afstand regel niet willen. Dan zal men achterop plaatsnemen.
Als bewoners dozen / papier willen overhandigen, laat men dit op de stoep zetten, vermijd overname op geringe afstand.

Neem bij het ophalen van papier de onderlinge afstand van 1 ½ meter in acht

 

                  Hygiëneregels ter voorkoming van coronavirus

                                    Geen handenschudden

Bron: Dirkshornbruist