Gemeente werkt aan een nieuwe geluksplek!

Renovatie Voorhuisstraat en Veersloot.

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 13-12-2019 | 15:52:49

Afgelopen jaren heeft er een omvangrijke renovatie van riolering en straatwerk plaatsgevonden in ons dorp. We mogen echt wel stellen dat het dorp geweldig is opgeknapt! We hebben we begrepen dat het oorspronkelijk ook de bedoeling was om de Voorhuisstraat en de Veersloot in deze plannen mee te nemen. Nu is Keulen en Aken ook niet in één dag gebouwd, dus moesten deze straatjes wachten op hun opknapbeurt.

Een bijkomend punt was wel dat tijdens de werkzaamheden de Voorhuisstraat en een deel van de Veersloot gebruikt werden als omleidingsroute voor het werkverkeer. Zoals u allen hebt kunnen zien zijn de straatjes daar zeker niet beter van geworden! Hierdoor gebeuren er regelmatig ongelukken door valpartijen van wandelaars en fietsers.

De aanwonenden van de straatjes hebben de handen ineen geslagen en in een brief aan de gemeente aandacht gevaagd voor de wel zeer beroerde staat van onderhoud van deze wegen. Dit heeft ertoe geleid dat een delegatie van de aanwonenden een gesprek heeft gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. We hebben helder aan kunnen geven wat onze problemen zijn en welke zaken we graag opgelost zouden zien.

Het is voor de gemeente duidelijk dat er wat moet gebeuren en we hebben begrepen dat de financiële middelen aanwezig zijn om de werkzaamheden in het komende jaar uit tevoeren. Nu is komend jaar wel een wat rekbaar begrip? Als dit in zou houden dat de werkzaamheden pas in de tweede helft van volgend jaar uitgevoerd zouden worden, zijn we van mening dat het toch noodzakelijk is om de straatjes provisorisch op te knappen.

We vinden dat voetgangers en fietsers zonder gevaar voor verwondingen van de
straatjes gebruik moeten kunnen maken. Het zal een ieder duidelijk zijn dat deze
noodmaatregelen geld kosten waar maar kort gebruik van gemaakt kan worden. De gemeente is het ermee eens dat noodmaatregelen noodzakelijk zijn als de renovatie langer dan een halfjaar op zich laat wachten. Dit probleem is op te lossen door de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te vervroegen. Dit zou inhouden dat er met de werkzaamheden over enkele maanden
gestart gaat worden. Extra kosten kunnen dan voorkomen worden. De gemeente gaat voor deze laatste optie!

De consequentie is dan wel dat we nog een paar maanden aan de huidige staat van onderhoud van de Voorhuisstraat en de Veersloot vast zitten. Het blijft dus wel goed oppassen voor met name wandelaars en fietsers.
Er zullen waarschuwingsborden worden geplaatst om de gebruikers van de straatjes te waarschuwen voor de slechte staat van onderhoud. We gaan ervanuit dat de werkzaamheden aan de Voorhuisstraat en de Veersloot uiterlijk zo spoedig mogelijk maar zeker in de eerste helft van 2020 gaan starten. Er zal begin volgend jaar een informatie bijeenkomst georganiseerd worden door de gemeente.


Edith Eilander, Cor Kant, Dirk Drijver en Sjaak Kroon.

Bron: Dirkshornbruist