Kielboot/cwo diploma’s 2019

Zeeverkenners

Gepubliceerd:

Laatst gewijzigd: 01-04-2019 | 14:36:45

Het is inmiddels alweer februari en dat betekent dat het weer tijd is om te starten met de kielboot/cwo diploma’s! De zeeverkenner-leiding heeft na overleg met de leden een verdeling gemaakt in diploma-niveau’s.

Kielboot/cwo 1

Bij Kielboot 1 leer je de basisvaardigheden van het zeilen: hijsen en strijken, koersvaren, goede zeilstanden, overstag gaan, gijpen, schiemannen en (onder begeleiding) aanleggen op hogerwal. Hier wordt de basis gelegd voor je verdere zeilcarrière.Het kielboot/cwo 1 examen bestaat enkel uit een praktijkexamen die tijdens het zeilinstructie weekend op 28-30 juni zal worden afgenomen, de herkansing van deze datum zal plaatsvinden in september. Tijdens de opkomsten zal geoefend worden met instructiezeilen.

Kielboot/cwo 2 

Bij het programma van Kielboot 2 gaan we een stapje verder. Je gaat dieper in op manoeuvres zoals een zelfstandige aanleg op hogerwal en een man-over-boord manoeuvre. Natuurlijk duiken we ook iets dieper in de theorie. Belangrijk is dat je door herhaling en oefening ervaring krijgt in het zeilen.

Het kielboot/cwo 2 examen bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. 

Kielboot/cwo 3 + MBL

Het Kielboot 3 programma is gericht op het zelfstandig varen. We perfectioneren alle vaardigheden van Kielboot 1 en 2. Verder is bij Kielboot 3 de organisatie aan boord een aandachtspunt. Je moet weten hoe je moet handelen in situaties zoals aanleggen aan lagerwal en ankeren op openwater. Wanneer je aan alle eisen van dit niveau voldoet kun je zelfstandig varen en weer aanleggen.

 

De nadruk van dit zeildiploma ligt bij het MBL (machtiging bootsleiding), door het zeildiploma te behalen toon je hiermee aan dat je zelfstandig kan varen en daarmee ook bemanning kan leiden. Wanneer je MBL heb behaald mag je binnen onze vereniging zelfstandig varen en leiding geven aan de bemanning.

 

Het kielboot/cwo 3 (MBL) examen bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. 

 

Theorie-examen

De theorielessen zullen de komende 10 weken op de donderdag van 19:00-20:15 uur verzorgd worden door Jan Muntjewerf en Maarten van der Weijden. De kandidaten zullen tijdens de eerste les de boeken ontvangen. Voor de theorielessen geldt: de verantwoording voor het leren ligt bij de kandidaten zelf, tijdens de lessen wordt enkel de verdieping verzorgd met proefexamens om naar het examen toe te werken. Het theorie-examen vindt plaats op: 13 april om 10:00 uur in Dirkshorn.

 

Praktijkexamen

Het praktijkexamen wordt afgenomen tijdens het zeilinstructie weekend op 28-30 juni, de herkansing van deze datum zal plaatsvinden in september. Tijdens de opkomsten zal geoefend worden met instructiezeilen.

 

Bij vragen hoort de zeeverkennerleiding dit graag! 

Coördinatie cwo/Eldorado wacht: Rick de Waard riwa9@live.nl

 

Betreffende theorielessen: Jan Muntjewerf  coinyard@planet.nl

 

Wij wensen de kandidaten veel succes!